Rito-Roikan Erä ry Rito-Roikan Erä ry

   

 

Seuran esittely

Ritoharjun metsästysmaja

Ajo-ohje ja kartta

Yhteystiedot

Jäsenille

                                    
Ritoharjun metsästysmaja
 
 
Tervetuloa!
 
Rito-Roikan Erä ry on Kuopion Vehmersalmella toimiva vireä metsästysseura.

Seura on perustettu vuonna 1963 Vehmersalmen kunnassa, joka nykyisin kuuluu Kuopion kaupunkiin.

Metsästysmaiden pinta-ala on n. 5000 ha koostuen liki 170 eri maanomistajan tiloista.

Seurassa on vajaa 30 varsinaista jäsentä, lisäksi perheenjäsenet ja innokkaat kylänmiehet,
joten syksyllä punanuttuja on metsällä lähes 50 henkeä. Hirvijahti onkin seuran
pääasiallinen metsästysmuoto, johon kaikki seuran jäsenet osallistuvat. Osa jäsenistä on lisäksi innokkaita
pienpetojen pyytäjiä. Riistanhoito eri muodoissaan on myös tärkeä osa seuran toimintaa.

Seura toimii aktiivisesti myös varsinaisen metsästysharrastuksen ulkopuolella.
Siitä osoituksena mm. v. 2004 valmistunut, kokonaan jäsenten talkootyönä rakentama Ritoharjun metsästysmaja.
Tilat toimivat kyläläisten, yhdistysten ja seurojen sekä metsästäjien yhteisenä kokoontumis- ja toimintapaikkana. 
Tilojen runsas käyttö on osoittanut että tarvetta yhteiselle kokoontumispaikalle alueella on ollut. 
Samalla seura toimii kylällä kokoavana ja yhdistävänä voimana. ja saa samalla tilaisuuden
hoitaa suhteitaan eri sidosryhmiin, erityisesti maanomistajiin.

Seura on toiminut aktiivisesti myös metsästyskulttuurin puolestapuhujana lasten ja nuorten
keskuudessa. Metsästysmajalla on järjestetty useita erilaisia lasten- ja nuortentapahtumia
joissa luontoelämyksien lisäksi on nuorille annettu monipuolista riistaeläimiin ja metsästykseen
liittyvää tietoa. Tunnustuksena tehdystä työstä seura sai v. 2006 Metsästäjäin Keskusjärjestön
myöntämän  stipendin sekä kunniakirjan nuorison hyväksi tehdystä työstä. Tunnustuksen toisena
saajana oli Vehkalammin Metsästysseura, jonka kanssa yhteistyössä tapahtumia on järjestetty.

Tunnustusta tuli myös Suomen Metsästäjäliiton Pohjois-Savon piiriltä, joka luovutti seuralle
Tapiola-kiertopalkinnon vuodeksi 2006 ansiokkaasta seuratoiminnasta.